Ανακαλύψτε την Ariete

περιγραφή προϊόντος

 

Energy Saving

Energy Saving

High Efficiency Motor
Maximum Suction Power